(Wejscie-kliknij na krzyż)
WEJSCIE

Czytając tygodnik NASZA POLSKA (nr 11 2001r.)zainteresował mnie artykuł "Przez zasadzki sowieckie i niemieckie" pani Grażyny Dziedzińskiej. Autoka opisuje w nim życie i bojowe wyczyny ppłk. Adolfa Pilcha. W tym momencie uzmysłowiłem sobie jak wiele wspaniałych postaci naszej trudnej polskiej historii jest całkowicie nieznana nawet dla ludzi mających pewne rozeznanie historyczne (mam na myśli siebie) czy zainteresowania idące w tym kierunku. A inni, a młodzież atakowana zewsząd płaskimi wzorcami globalizmu. Polska TV nie kwapiąca się praktycznie całkowicie aby ten stan niewiedzy zmienić, też nam nie pomoże. Dlatego zapraszam wszyskich do współudziału w tworzeniu tej strony.

Opis pierwszej postaci zaczrpnięty jest z tygodnika "Nasza Polska"

Maciej Rymarz

Maciej Rymarz

STRONY WARTE ODWIEDZENIA
NASZA POLSKA

HUSARIA

Licznik
KSIĘGA GOŚCI