W opracowaniu strony "HUSARIA" korzystałem z prac:
  1. "Husaria" J.Cichowski, A.Sulczyński
  2. "Kircholm 1605" Henryk Wisner
  3. "Broń w dawnej Polsce" Zdzisław Żygulski jun.
  4. "Historya jazdy polskiej" Konstanty Górski. Kraków 1894
  5. "Zarys dziejów uzbrojenia w Polsce" Władysław Dziewanowski. Warszawa 1935
Od pewnego czasu mogę korzystac z prac kolegi Radosława Sikory autora książek o husarii. (patrz niżej )

Absolutnie nie pretenduję do miana badacza tej formacji, a jedynie popularyzatora wykorzystującego nową formę medialną.

MACIEJ RYMARZ obrazyZ przyjemnością zawiadamiam, że od 02.XI.2000 r. współpracuje przy tworzeniu strony kolega

RADOSŁAW SIKORA

który jak sami możecie ocenić świetnie się prezentujeRadosław Sikora strona autorska

***

Główna